TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประวัติความเป็นมา และตราสัญลักษณ์ อบต.บ้านหม้อalt

 

     “ปั้นหม้อ” คำพูดนี้พูดต่อกันมานานเข้า ทำให้แผลงมาเป็น “บ้านหม้อ” จนทุกวันนี้ซึ่ง ในปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ 4 บ้านหลุมดิน ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ประมาณปี พ.ศ. 2535 จากสภาตำบลบ้านหม้อได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และย้ายที่ทำการใหม่มาตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านไร่ พะเนียด (เพชรราษฎร์บำรุง) ในปลายปี พ.ศ. 2542 เนื่องจากโรงเรียนมีจำนวนนักเรียน น้อยลง เพราะเด็กนักเรียน ในพื้นที่นิยมไปเรียนโรงเรียนในตัวเมืองกันเป็นส่วนมาก โดยครูภาณุ ทิพวัล เป็นครูใหญ่คนสุดท้าย ก่อนที่โรงเรียนบ้านไร่พะเนียดจะถูกยุบ และเปลี่ยนเป็น ที่ทำการองค์การบริหารส่วน-ตำบลบ้านหม้อในปัจจุบันalt


หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.