TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 แผนลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี2565 งานประชาสัมพันธ์2 253
32 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. งานประชาสัมพันธ์2 860
33 กักตัวปลอดภัย 14วิธี งานประชาสัมพันธ์2 473
34 ลงพื้นที่ตรวจจคัดกรองโควิด19 แก่พ่อค้าแม่ค้าตำบลบ้านหม้อ งานประชาสัมพันธ์2 259
35 จดหมายข่าวประจำปี2565 งานประชาสัมพันธ์ 663
36 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมมนต์รักษ์ เจดีย์แดง งานประชาสัมพันธ์ 800
37 ขอแจ้งประกาศการยกเลิกการให้ความช่วยเหลือ โควิด19 งานประชาสัมพันธ์2 384
38 ประชุมประชาคม 24 มีนาคม 2565 อบต.บ้านหม้อ 772
39 ประชุมประชาคม 22 มีนาคม 2565 อบต.บ้านหม้อ 517
40 ประชาสัมพันธ์ การประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือประช่คมท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ 245

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.