TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ งานประชาสัมพันธ์2 505
62 อบต.บ้านหม้อ ร่วมกับ เกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรตำบลบ้านหม้อ ประจำปี 2564 กองการศึกษา 690
63 คู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) กองการศึกษา 19327
64 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน อบต.บ้านหม้อ 598
65 ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคลัมปิ สกิน ในโคกระบือ งานประชาสัมพันธ์2 490
66 คำสั่งจ.เพชรบุรีเรื่อง การปรับระดับพื้นที่่สถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรี งานประชาสัมพันธ์2 500
67 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดCOVID-19 งานประชาสัมพันธ์2 874
68 ความหมายของการทุจริต งานประชาสัมพันธ์ 885
69 e-service อบต.บ้านหม้อ Administrator 2607
70 ติดต่อหน่วยงาน กองการศึกษา 1512

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.