TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ตรวจสอบภายใน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือตรวจสอบภายในการเงินและบัญชี / พัสดุ งานตรวจสอบภายใน 803
2 กฎบัตรตรวจสอบภายใน 2564 งานตรวจสอบภายใน 1280
3 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 งานตรวจสอบภายใน 1166
4 กฎบัตรตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน 757
5 คู่มือปฏิบัติงาน และนโยบายและขั้นตอนการทำงาน งานตรวจสอบภายใน 805
6 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 งานตรวจสอบภายใน 822
7 แผนตรวจสอบภายในระยะยาว งานตรวจสอบภายใน 716

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.