TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ด้านกีฬาและนันทนาการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการเสริมทักษะกีฬา (ฟุตบอล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการศึกษา 454
2 สรุปผลดำเนินการงาน โครงการเเข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองการศึกษา 500
3 สรุปผลดำเนินการงาน โครงการเเข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการศึกษา 130
4 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองการศึกษา 494
5 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการศึกษา 134
6 ชมรม/สโมสรการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา กองการศึกษา 727
7 ลานกีฬา และสนามกีฬา กองการศึกษา 2238
8 คณะทำงานด้านกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา 600

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.