TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

องค์ความรู้เกษตรอินทรีย์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่ง ซุปเปอร์ พ.ด.7 กองการศึกษา 678
2 การผลิตสารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ โดยใช้สารเร่ง ซุปเปอร์ พ.ด.6 กองการศึกษา 629
3 การผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้สารเร่ง ซุปเปอร์ พ.ด.2 กองการศึกษา 581
4 การผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่ง ซุปเปอร์ พ.ด.1 กองการศึกษา 728
5 วิธีการปลูกผักสลัด กองการศึกษา 883
6 วิธีการปลูกผักบุ้งจีน กองการศึกษา 793
7 วิธีการปลูกขึ้นฉ่าย กองการศึกษา 948
8 10 วิธีกำจัดเพลี้ยและมด กองการศึกษา 836

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.