TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แบบคำขอ และยื่นคำขอต่างๆ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด งานประชาสัมพันธ์ 169
2 แบบขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร งานประชาสัมพันธ์ 160
3 แบบขอรับใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร งานประชาสัมพันธ์ 166
4 แบบขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานประชาสัมพันธ์ 176

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.